مشاوره

نگاه ما در [دایره] به رابطه‌ی کاری‌مان، نگاه کارفرما و مجری نیست. ما در هر پروژه، خود را شریک کاری شما می‌دانیم و چون برای‌مان مهم است که این رابطه کارا و طولانی‌مدت باشد، قبل از شروع هر کاری، جلسات مشاوره‌ای با تمام ذینفعان مربوط به آن پروژه برگزار می‌کنیم تا طرفین به درستی یکدیگر را درک کنند و سپس کار را شروع می‌کنیم.